Onderwijsmiddelen voor de cumelasector

De cumelasector is een dynamische bedrijfstak voor jonge mensen die van techniek, natuur en van aanpakken houden. De sector groeit nog steeds. Daarom is een grotere instroom naar de Vakopleiding groen, grond en infra noodzakelijk. U kunt uw leerlingen op een prikkelende en interactieve manier informeren over deze mbo-opleiding en de beroepsmogelijkheden in de cumelasector. Daarvoor zijn speciaal twee lesbrieven gemaakt en een praktische powerpointpresentatie. Deze kunt u inzetten voor lessen in het kader van PSO en LOB. U kunt deze hier downloaden.

De lesbrieven en antwoordbladen zijn beschikbaar in PDF.
Voor het openen en afdrukken van deze bestanden dient u te beschikken over het gratis programma Adobe Reader. Als u dat programma niet heeft kunt u het hier gratis downloaden.