Opleidingen

Vanaf augustus 2009 heeft de loonwerkopleiding een nieuwe naam: ‘Vakopleiding groen, grond, infra'. Dat is een naam die past bij de ontwikkelingen in de cumelasector.

Op de AOC's (MBO Groen, kijk op www.groenonderwijs.com) zijn de opleidingen in ‘werelden' verdeeld. De opleidingen voor groen, grond, infra vind je bij Mighty Machines. Belangrijk kenmerk is dat jongeren worden opgeleid tot (allround) vakman in groen, grond, infra.

Er zijn drie niveaus (2, 3 en 4).
De vakopleiding voor niveau 3 duurt drie jaar en wordt gegeven op 12 AOC's met 21 vestigingen verspreid over het hele land. Leerlingen kunnen aan de groen, grond, infra vakopleiding beginnen met een vmbo-diploma theoretische -, gemengde - of kaderberoepsgerichte leerweg, of met een overgangsbewijs naar havo-4.

Voor de meer specialistische functies in de cumelasector, zoals machinist grondverzetmachine of monteur mobiele werktuigen, kun je ook een opleiding aan een ROC volgen.